Om Train Logistics

Train Logistics grundades i december 2014 utifrån kunskapen, erfarenheten och framgången från moderbolaget, Inflight Logistics tidningsdistribution på flygplatser i främst Sverige och Skandinavien.

Train Logistics jobbar med inriktning på cateringlogistik för tåg i Sverige. Vi har strategiskt placerade enheter i Stockholm, Göteborg och Malmö centralstationer.

Våra enheter består av stora lagerytor, stora kyl- och frysutrymmen för lagerhållning av färskvaror samt lastkaj och plats för truckar.

Vi har cirka 135 000 artiklar i omlopp per dag som vi kör ut och lastar ombord i 1a klass och Bistro på SJ.

Vi kan logistik!

Vår affärsidé

Vår affärsidé; Vi underlättar leveranser och logistiktjänster med innovativa lösningar som skapar resultat för våra kunder. Detta gör vi genom att skräddarsy systemlösningar, säkerställa driften och styra flöden. Naturligtvis med kontinuerlig produktutveckling och produktion i egna anläggningar, 365 dagar om året och alltid genom vårt servicelöfte – “Kvalitet i tid”.