Om Train Logistics Sweden AB

Train Logistics Sweden AB grundades i december 2014 utifrån kunskapen, erfarenheten och framgången från moderbolaget, Inflight Logistics tidningsdistribution på flygplatser i främst Sverige och Skandinavien.

Train Logistics AB (TLS) jobbar med inriktning på catering för tåg i Sverige. Vi har strategiskt placerade enheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Våra enheter består av stora, fräscha och ändamålsenliga produktions- och lagerytor, stora kyl- och frysutrymmen samt lastkaj och plats för truckar.

Vi har cirka 135 000 artiklar i omlopp per dag och som vi kör ut, dukar upp och iordningställer i 1a klass och Bistro på SJ.

Vi kan mat, dryck och logistik!