Inspektion av miljöförvaltningen

2016-03-11

Vi har haft vår första inspektion av miljöförvaltningen. Vi klarade kontrollen utan anmärkningar vilket vi är otroligt glada över eftersom det är vår första inspektion i TLS regi.

Naca är inköpsansvarig och håller reda på vårt lager på Stockholms Centralstation.

Motivering för godkännandet från förvaltningen;

Verksamheten är idag placerad i erfarenhetsklass B, som innebär normalt kontrollbehov. Eftersom ni vid årets kontroll visat att ni har bra arbetssätt för att producera säkra livsmedel, och följer gällande regler, ändras erfarenhetsklassen till A.

»