Utbildning i konflikthantering

2016-09-20

Vi ser att fortbildning är en extremt viktig faktor för att vara lyckosam i verksamheten. Med en verksamhet som aldrig stänger sina portar så krävs det att vi har kompetens på våra funktioner 365 dagar om året och dygnet runt. Vi ska leverera hög kvalitet vardag, helgdag som sen kväll. Stefan och Annika är först ut i utbildning i Konflikthantering. Vi utvärderar och ser om det är en utbildning som vi kan skicka fler på eller om vi rent av kan hålla i den själva och utbilda våra arbetsledare.

Vi var nöjda!

« »